top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

RETOURNEREN

Bent je niet tevreden over een product? 

We gaan dit als volgt oplossen: 

• Je hebt 30 dagen bedenktermijn, na ontvangst van een product. 

• Binnen dit termijn kun je een product retour sturen, de kosten zijn voor WILDLY LOCAL SUPERFOODS. 

• Wil je een product ruilen voor een ander product? Geen probleem, je stuurt het gratis retour en wij sturen het gewenste product op. 

• Blijkt een product bij ontvangst beschadigd? Je ontvangt gratis een nieuw product. • Vergeet niet het ordernummer te noteren bij terugzending, zonder dit nummer kunnen wij het pakketje niet koppelen aan een order. 

• Krijg je geld van ons terug? Binnen 7 dagen na ontvangst wordt het bedrag teruggeboekt. 

Adres voor retourzendingen:

WILDLY LOCAL SUPERFOODS 

Winkelsteeg 5 

7975 PV Uffelte 

Aanmelden local superfood tour Je plek is definitief gereserveerd nadat we je betaling hebben ontvangen.  

Annulering local superfood tour 

Tot 8 weken voorafgaand aan een wandeling kan je kosteloos annuleren (minus € 5,- verwerkingskosten). Annuleringskosten zijn 50% bij annulering tot 2 weken voorafgaand aan de wandeling en 100% binnen 1 week voorafgaand aan de wandeling. Mocht er iemand anders je plek willen innemen dan storten we het door jou betaalde bedrag minus verwerkingskosten terug. WILDLY LOCAL SUPERFOODS houdt zich het recht voor te annuleren bij onvoldoende deelnemers of overmacht en zal dan het volledig ontvangen bedrag terugbetalen. 

 

TARIEVEN & BTW

Alle op de website genoemde tarieven zijn inclusief BTW. 

AANSPRAKELIJKHEID

Je bent zelf verantwoordelijk voor enig letsel, verlies of schade aan eigendommen of overige zaken. WILDLY LOCAL SUPERFOODS en/of de lokatiebeheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. 

Deelnemersoverzicht 

Bij de local superfood tours ontvangen deelnemers een deelnemersoverzicht: Naam, woonplaats, telefoonnummer en mailadres van de deelnemers en de begeleiders. Dit is handig om deelnemers de gelegenheid te geven samen te reizen of elkaar nog te kunnen bereiken. 

PRIVACYVERKLARING

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens van onze relaties. 

● We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld. 

● We delen alleen persoonlijke gegevens wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. ● Voor een overzicht van al jouw rechten, verwijzen we je naar de privacyverklaring. 

DISCLAIMER 

Gezondheid 

Je wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan je (huis)arts of andere professionele zorgverleners teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Als je lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen. 

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de verstrekte informatie uitsluitend bedoeld ter ondersteuning en is verstrekt door niet medisch bevoegde medewerkers. Daarnaast raden wij je aan om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de door ons verstrekte informatie op onze websites of in onze correspondentie met je (via email of telefonisch).

De supplementeninformatie moet worden gezien als algemene richtlijn die geldt bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. Omdat ook bij minder ernstige klachten complicaties of bijwerkingen kunnen vóórkomen, is het van belang dat bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten professionele medische hulp wordt ingeroepen. 

OVER ZWANGERSCHAP EN BORSTVVOEDING

Als bij een product niet expliciet vermeld staat dat het voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven bedoeld is moet je, als je zwanger bent of borstvoeding geeft, eerst een arts of andere deskundige te raadplegen alvorens het product te gebruiken. 

OVER KINDEREN

Als bij een product niet expliciet vermeld staat dat het op kinderen gericht is moet je eerst een arts of andere deskundige te raadplegen alvorens het aan een kind te geven. 

OVER DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Ondanks dat alle informatie op onze websites en in onze emails met zorg en aandacht zijn samengesteld, is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Gebruikers van onze informatiebronnen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

AANSPRAKELIJKHEID

WILDLY LOCAL SUPERFOODS stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WILDLY LOCAL SUPERFOODS.

CONTACT

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

info@wildlylocalsuperfoods

bottom of page